Tấm lòng vàng

Ủng hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Ủng hộ gia đình vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn trong cuộc sống

Ủng hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Ủng hộ gia đình vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn trong cuộc sống

Ủng hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Ủng hộ gia đình vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn trong cuộc sống
Stt Nhà hảo tâm Tiền ủng hộ
1
Gia đình anh Long

Số nhà 59, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

5.000.000 đ Chi tiết
2
Anh Minh

Số nhà 50, Phường An Hoạch, Tp Thanh Hóa

5.300.000 đ Chi tiết
3
Công ty CP Vinabeach

Số nhà 511, Quang Trung II, Phường Ngọc Trạo, Tp Thanh Hóa

6.000.000 đ Chi tiết
4
Công ty Nội thất Á Đông

Số nhà 59, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

4.000.000 đ Chi tiết
5
Anh Nam

Số nhà 59, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

4.600.000 đ Chi tiết
6
Chị Nhung

Số nhà 59, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

5.700.000 đ Chi tiết
7
Anh Bình

Số nhà 59, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

8.200.000 đ Chi tiết
8
Hội doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa

Số nhà 59, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

9.000.000 đ Chi tiết
9
Chị Lan Anh

Số nhà 59, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

7.000.000 đ Chi tiết
10
Xưởng gỗ Tuấn ANh

Số nhà 22, Phường Ba Đình, Tp Thanh Hóa

7.500.000 đ Chi tiết

Thư ngỏ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto commodi consequuntur corporis dolor dolores ea, eaque earum, eum explicabo harum in incidunt iusto magnam nemo quo, repellendus sint suscipit ut? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem distinctio dolorem doloremque est fugit iste neque perspiciatis. Alias debitis eius hic minima neque nesciunt numquam omnis qui saepe, sunt ut! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto dolor doloremque libero minima molestias neque, nulla perferendis placeat provident quis sit vitae. Corporis delectus, dicta dolor laboriosam quam rerum temporibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto commodi consequuntur corporis dolor dolores ea, eaque earum, eum explicabo harum in incidunt iusto magnam nemo quo, repellendus sint suscipit ut? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem distinctio dolorem doloremque est fugit iste neque perspiciatis. Alias debitis eius hic minima neque nesciunt numquam omnis qui saepe, sunt ut! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto dolor doloremque libero minima molestias neque, nulla perferendis placeat provident quis sit vitae. Corporis delectus, dicta dolor laboriosam quam rerum temporibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto commodi consequuntur corporis dolor dolores ea, eaque earum, eum explicabo harum in incidunt iusto magnam nemo quo, repellendus sint suscipit ut? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Autem distinctio dolorem doloremque est fugit iste neque perspiciatis. Alias debitis eius hic minima neque nesciunt numquam omnis qui saepe, sunt ut! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto dolor doloremque libero minima molestias neque, nulla perferendis placeat provident quis sit vitae. Corporis delectus, dicta dolor laboriosam quam rerum temporibus.

Hình ảnh & Video

Quỹ tấm lòng vàng Thanh Hóa

  • 0967.454.498

  • [email protected]

  • tuthienthanhhoa.com.vn

  • 551 - Quang Trung II - Phường Đông Vệ - Tp Thanh Hóa

Hạnh phúc là sự cho đi

Số tiền mà "Quỹ tấm lòng vàng Thanh Hóa" quyên góp để làm việc thiện sẽ lan tỏa thông điệp của sự sẻ chia, yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.